Bulgarian Truck Service
За нас

                                                                       

През 2021 година Балгериън Трак сървис ООД получи финансиране по европейската програма за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, договор номер BG16RFOP002-2.077-0039.

С помощта на средствата, които Балгериън Трак сървис получи по програмата се възстановиха част от направените разходи и се покриха задължения в основни направления:

  • Заплащане на наемите на ремонтното хале на сервиза в София, находящо се на ул. Неделчо Бончев 10
  • Заплащане към доставчици на авточасти, вложени в ремонти
  • Заплащане на консумативи (масла), необходими за влагане в обслужвания на автомобили
  • Заплащане природен газ за отопление на ремонтното хале на сервиза на ул. Неделчо Бончев 10

Общата стойност на проекта е 150000 лв., от които 127500 лв.
европейско и 22500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.01.2021 г.
Край: 28.04.2021 г.

 

 

––––––––––––––––––-www.eufunds.bg––––––––––––––––––-

Повече от 15 години, ние сме Отличен пример за качество, надеждност и бързина на обслужване при ремонт и сервиз на тажкотоварни автомобили и ремаркета. Наясно сме, че през всичките тези години сме изградили добри традиции в сервизната дейност, благодарение на отлично подготвените специалисти, с които разполагаме, благодарение на съвременните методи и оборудвания, които използваме и най-вече благодарение на вас клиентите, тъй-като ни позволихте да докажем нашата лоялност и коректност към вас.
По-качествени ремонти, по-добра и безопасна експлоатация на автомобилите на клиентите ни.
E нашето мото
Ние постоянно инвестираме в обучение на персонала си, закупуване на качествени инструменти и диагностична апаратура, с цел отговаряне на Европейските норми за качествено и бързо ремонтиране на тежкотоварните превозни средства.

kolaj