Bulgarian Truck Service

Анкетна карта

Уважаеми Госпожо / Господине,
Нашата цел е да подобряваме постоянно качеството на извършваните от нас услуги. Ние искаме Вие да бъдете доволни.
За да бъдем адекватни на Вашите изисквания, се нуждаем от Вашето активно участие. Моля бъдете открити да споделите Вашите впечатления и препоръки към нас.


Качеството на извършената услуга



Продължителността на ремонта



Цената на резервните части



Цената на труда



Времето за доставка на резервните части



Качеството на резервните части



Отношението на персонала



Бихте ли посетили отново Сервиза










*